Pedagodzy w przedszkolach niepublicznych

Jednym z składników powodujących, że rodzice wybierają przedszkole niepubliczne jest wysoko wykwalifikowana kadra. Ażeby pozostać pracobiorcą niepublicznego przedszkola należy bowiem koniecznie ukończyć studia pedagogiczne.