Pedagodzy w przedszkolach niepublicznych

Jednym z składników powodujących, że rodzice wybierają przedszkole niepubliczne jest wysoko wykwalifikowana kadra. Ażeby pozostać pracobiorcą niepublicznego przedszkola należy bowiem koniecznie ukończyć studia pedagogiczne.

Przyzakładowe przedszkola

Niezwykle często w pobliżu znacznych zakładów pracy angażujących nawet kilka tysięcy osób takich, jak fabryki czy inne zakłady przemysłowe są tworzone przedszkola. Zazwyczaj jest to przedszkole niepubliczne.